Bel: 0486 56 87 95

  1. Voor de reservatie van groepen wenst Your Home Cook een schriftelijke bevestiging per mail, met vermelding van facturatiegegevens, menukeuze, het verwachte aantal personen en correcte timing, ten laatste 10 dagen voor aanvang van het evenement;
  2. Facturen zijn voor aanvang van het event te betalen. Andere betalingstermijnen éénzijdig vermeld op de bestelbon of handelsvoorwaarden van de klant, zijn bijgevolg onder geen beding van toepassing;
  3. Een optie op datum vervalt automatisch na 7 werkdagen indien geen definitieve bevestiging;
  4. Prijzen doorgegeven in offertes zijn exclusief BTW en gebaseerd op het opgegeven aantal personen;
  5. Wijzigingen in het aantal deelnemers  kan u tot 10 dagen voor het event doorgeven;
  6. Facturatie is aan 21% btw (drank) of 12% (food); desgevallend aan 6% BTW in geval van levering van bereide gerechten.
  7. Bij annulatie 8 dagen tevoren wordt er 75% aangerekend;
  8. Bij annulatie minder dan 2 dagen tevoren wordt er 100% aangerekend;
  9. Wij aanvaarden betalingen via overschrijving of contant;
  10. Klachten omtrent de gepresteerde diensten, leveringswijze, zichtbare gebreken of de facturatie, moeten binnen de tweeënzeventig uur na respectievelijke uitvoering of levering aan Your Home Cook gemeld worden, bij aangetekend schrijven of gelijkwaardig gestelde informatiedrager. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen.